Image

Aarding AS 6800 protocol 6803

Bij het werken met gevaarlijke stoffen, zoals motorbrandstoffen, staat veiligheid voorop. Zo moet er door de klanten veilig getankt kunnen worden, maar moet er ook gezorgd worden voor een veilige werkomgeving voor  de medewerkers en toeleveranciers op een tankstation.

Eén van de potentiële gevaren is explosiegevaar bij het vullen van de tanks. Om te voorkomen dat er tijdens het aankoppelen van de tankauto en het vullen van de tanks vonken ontstaan worden de vulpunten geaard.

De aarding van de vulpunten, de dampretour stage I en het manifold moet jaarlijks gecontroleerd worden op goede werking door een geaccrediteerd bedrijf conform AS6800, protocol 6803. E.C.O. Inspections B.V. is geaccrediteerd en beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. U kunt als eigenaar of gebruiker van een tankinstallatie met onze heldere rapportage aan het bevoegd gezag aantonen dat uw aarding is gecontroleerd.

Voor meer informatie bel of mail met onze medewerkers via 0513-684577 of info@ecoinspections.nl.
Image