Image

Kathodische bescherming LPG AS 6800 protocol 6801

Ondergrondse LPG-installaties zijn meestal  voorzien van Kathodische Bescherming (KB). Kathodische Bescherming is een proces gebaseerd op de opofferingsmethode van edele-  en minder edele metalen. Door de toepassing van KB kan de conditie van de bekleding (coating) van tanks en leidingen worden gecontroleerd en worden de tanks en leidingen, ter plaatse van gebreken aan de bekleding, alsnog beschermd tegen corrosie. Het is wettelijk verplicht om de goede werking van de KB-installatie jaarlijks aantoonbaar te laten controleren door een geaccrediteerd bedrijf conform AS6800, protocol 6801. E.C.O. Inspections B.V. is geaccrediteerd en beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. U kunt als eigenaar of gebruiker van een LPG-installatie met onze heldere rapportage  aan het bevoegd gezag aantonen dat uw KB-installatie correct werkt.

Bij een bovengrondse LPG-installatie is meestal KB aangebracht op de ondergrondse leidingen, deze dient net als bij een ondergrondse LPG-installatie jaarlijks worden gecontroleerd.

Is uw ondergrondse LPG-installatie niet voorzien van KB dan kan E.C.O Inspections B.V. de bekleding controleren middels een stroomopdrukproef conform AS6800 protocol 6801.

Voor meer informatie bel of mail met onze medewerkers via 0513-684577 of info@ecoinspections.nl.
Image