Image

Dampretour fase II

Om te voorkomen dat schadelijke stoffen in ons milieu terecht komen zijn er op een tankstation verschillende voorzieningen aanwezig. Zo komen gemorste vloeistoffen op een vloeistofdichte vloer en worden deze middels een vloeistofdicht rioolstelsel naar een olie- en benzineafscheider geleid, die vervolgens periodiek door een erkend bedrijf wordt geleegd. Tijdens het tanken van vluchtige stoffen (benzines) komen benzinedampen vrij door de verdringing van dampen door vloeistoffen. Voor de invoering van dampretour systemen kwamen de benzinedampen in de atmosfeer.

Tegenwoordig worden de benzinedampen tijdens het aftanken van een voertuig afgezogen en teruggevoerd in de ondergrondse brandstoftank. Dit noemen we dampretour fase II. Vervolgens wordt tijdens het vullen van de ondergrondse tanks de damp, wederom door verdringing door vloeistoffen teruggevoerd in de tankauto, dit proces wordt dampretour fase I genoemd. De dampen in de tankauto komen vervolgens bij het vullen van de tankauto weer in de brandstofreservoirs bij de oliemaatschappijen.   

De afzuiging van dampen uit de benzinetanks van voertuigen geschiedt middels een pompsysteem in de brandstofpompen op de tankstations. In het  vulpistool  is naast de aanvoer van vloeibare benzine ook een leiding voor de afvoer van dampen aanwezig. E.C.O. Inspections B.V. heeft, sinds de oprichting van het bedrijf in 2002, een geaccrediteerd systeem ontwikkeld voor het meten van de hoeveelheid damp welke teruggevoerd wordt naar de tanks. Wettelijk moet minimaal 85% van het aantal liters  getankte hoeveelheid  benzine als damp middels het dampretour systeem terug worden gevoerd naar de tanks.

De dampretour inspecteurs van E.C.O. Inspections B.V. beschikken allen over ultra moderne meetapparatuur om de hoeveelheid teruggevoerde damp te bepalen. Valt het dampretour II systeem binnen de gestelde normen, dan wordt er een keuringssticker op de pomp geplakt. Bij afkeur dient het systeem gerepareerd te worden en volgt na herstel een herkeuring. U kunt als eigenaar of gebruiker van een tankinstallatie met onze heldere rapportage aan het bevoegd gezag aantonen dat uw dampretour fase II systeem is gecontroleerd.

Voor meer informatie bel of mail met onze medewerkers via 0513-684577 of info@ecoinspections.nl.
Image