Image

Water/Bezinksel AS 6800 protocol 6802

Water en/of bezinksel in een bovengrondse of ondergrondse tank kan inwendig de tank beschadigen, met mogelijk milieuschade tot gevolg. Om deze reden wordt jaarlijks een water bezinksel geadviseerd en is in veel gevallen zelfs verplicht gesteld. Het is wettelijk verplicht om een ondergrondse tankinstallatie aantoonbaar te laten controleren door een geaccrediteerd bedrijf conform AS6800, protocol 6802. E.C.O. Inspections B.V. is geaccrediteerd en beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. U kunt als eigenaar of gebruiker van een tankinstallatie met onze heldere rapportage  aan het bevoegd gezag aantonen dat uw tank is gecontroleerd op water en bezinksel.

Voor meer informatie bel of mail met onze medewerkers via 0513-684577 of [email protected]
Image